Utleige

Liljevatnet skule er bygd som skule med gymsal og grendahusfunksjon.  Sambruk, god utnytting, fellesskap, ansvar og respekt for verdiar er nøkkelord som alle brukarar må ta til seg.

Prisar ved utleige;

-ved tilknytning til skulen kr.200.-

-grendahustilknytning / anna stad i kommunen kr.500.-

-festarrangement vaksne kr.1500.-

-timepris for utleige til kommersielle formål kr.100.-

Bruk av rusmidlar er ikkje tillate i skulebygg, jf. alkoholpolitiske retningslinjer

Nyttige lenkjer: