Nyttig informasjon

Helsesøster

Inga Solheim Havnen
Trefftid: Mandagar kl 9 -13
Helsesøster er og tilgjengeleg på tlf. onsdagar og torsdagar

Kontakt

Helsestasjon: 55 09 68 10
Jobbmobil: 904 72 212
Kontor på skulen: 55 09 79 71
E-post : inga.havnen@fjell.kommune.no
NB! Ikkje bruk e-post ved sensitive opplysningar

Helsesøster sine faste oppgåver

 • 5-6 år: Skulestartundersøking
 • 2.trinn: Vaksine DTP-IPV
 • 3.trinn: Høgde/vekt av alle elevar
 • 5.trinn: Kostundervisning
 • 6. trinn: MMR vaksine
 • Pubertetsundervisning jenter 5. trinn og gutar 6. trinn
 • 7. trinn: HPV vaksine til jentene
 • Undervisning om alkohol og tobakk på 7. trinn

Andre oppgåver som er aktuelle i skulehelsetjenesta

 • Samtalar og oppfølging med born og foreldre om t.d overvekt, kosthald, spiseforstyrringar, søvnvanskar, sengevæting/dagvæting, vanskelege kjensler, mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vald, atferdsvanskar
 • Syn/ hørsel undersøking på etterspørsel.
 • Grupper saman med samarbeidspartnarar.
 • Anna undervisning om helsetema i klassene.Tverrfagleg samarbeid
 • Skulehelsetenesta kan delta i ansvarsgrupper og andre tverrfaglege møter. Den kan også sørgje for tilvising vidare til m.a. fastlege, PP-tenesta,fysioterapeut, spesialisthelsetenesta og tannhelsetenesta, NAV kommunale tenester (sosialtenesta), psykisk helsevern og barnevern. Vi kan og hjelpe med å kontakte familievernkontoret.

Hodelus-kampanje. 2019.

Helsesøster- hodelus.2019