SFO

TIMEPLAN FOR LILJA SFO 2015 – 2016
KL Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
7.00 åpner åpner åpner åpner åpner
7.30 – ca 8.00 frokost frokost frokost frokost frokost
08:20 friminutt friminutt friminutt friminutt friminutt
13.15 friminutt friminutt friminutt friminutt friminutt
13.45 friminutt lunsj friminutt friminutt lunsj
14.00 lunsj lunsj lunsj
14.15 friminutt friminutt
14.30 friminutt friminutt friminutt
15.00 frilek ute/inne frilek ute/inne frilek ute/inne frilek ute/inne frilek ute/inne
16.00 rolig lek på basen rolig lek på basen rolig lek på basen rolig lek på basen rolig lek på basen
16.30 stenger stenger stenger stenger stenger
AKTIVITETER mand tirsd onsd torsd fred
ca 14.30 – 15.45 frilek gym 2.og 3.klasse frilek gym 1.klasse bingo / forming /
Fellesmat eller superfredag
OPPSLAGSTAVLEN i 1.klasse sin garderobe.
Hver mandag skriver vi hvilke aktiviteter vi skal ha i uken som kommer. Og hvilken gruppe som skal på aktivitet.