Samarbeidsutvalet (SU)

Samarbeidsutvalget ved Liljevatnet skule, skoleåret 2017/18

Leder:                                     Knut Are  Bjørdal

Nestleiar:                                Pål Henning Kvalsvik

Kommunal repr:                      Kjetil Hansen

Rektor:                                   Dagfinn Ellingsen

Representanter lærere:             Siren Clausen og Karina Ekerhovd

Representant andre tilsette:       Monica Svendsen

Representanter elevrådet:          Håkon Kjus Finsås, Mille Olsen