Samarbeidsutvalet (SU)

Samarbeidsutvalget ved Liljevatnet skule, skoleåret 2018 -2019

Leder:                                     Pål Henning Kvalsvik

Nestleiar:                                Bjarte Alræk

Kommunal repr:                      Kjetil Hansen

Rektor:                                   Dagfinn Ellingsen

Representanter lærere:             Siren Clausen og Karina Ekerhovd

Representant andre tilsette:       Monica Svendsen

Representanter elevrådet:          Maren Vaage Handegård, Pernille Kjosås Dahle

 

Ref SU .07.11.2018