Samarbeidsutvalet (SU)

Samarbeidsutvalget ved Liljevatnet skule, skoleåret 2016/17

Leder:                                     Linn Torgersen

Nestleiar:                                Per Magne Handegård

Sekretær:                                Ingunn Lie

Kommunal repr:

Representanter lærere:             Mary -Ann Marthinussen og Siren Clausen

Representant andre tilsette:       Mona Halvorsen

Representanter elevrådet:          Robin Vindenes og Karoline Møvik