Informasjon fra Trygg Trafikk

Her finner du nyttig informasjon fra Trygg Trafikk angående hvordan man lærer barn som er gamle nok å  sykle til skolen og sykling i trafikk generelt.

Les mer her:
Opplæringsvideoer barn på sykkel i trafikken

 

Trygg Trafikk har også laget et infohefte til foreldre med barn på småskoletrinnet hvordan de bør oppføre seg i trafikken når de går til og fra skolen.

Les mer her:
TryggTrafikkSkolestarthefte