Kinotur

Tysdag 12.januar var 3. til 7. klasse ved skulen på kino.

Vi såg filmen Flåklypa«Herfra til Flåklypa». Både elevane og vaksne koste seg med filmen. Sotra kino er flink til å tilrettelegga for skulebesøk og tilpassa framsyningstider som høver for oss. Takk til dei for det.

kino2

 

 

 

 

Ein flokk glade elevar på veg til kino!

Vennskapsveke på Liljevatnet skule

Sist veke hadde vi fokus på vennskap. Elevane har blant anna fargeleggja kvar si puslebeta som me pusla saman til eit stort bilete. Bilete er eit symbol på eit fellesskap og venskap.

Vennskapsveka vart avslutta med BliMe-dans i gymsalen. I år har skular frå heile landet vore med på BliMe-dansen i regi av NRK Super. Me har hatt mykje moro når me har øvd på dansen.

Klikk her for å sjå Liljevatnet skule sin BliMe-dans (Klikk på  Sør-Norge, så Bergen – finn Liljevatnet skule).

Me har kost oss mykje saman denne veka både store og små.

Tekst: Mary-Ann Marthinussen.Puslespill Blime

Aktivitetsdag ved sjøen!

Ran1 

  1. klasse hadde onsdag 23. september en fantastisk aktivitetsdag ved sjøen i regi av Redningsselskapet. Her hadde de samlet aktører fra politi, brannvesen, ambulansen, Kystvakten, Røde kors og Bergen havn til å vise elevene hva de gjør og hvordan de arbeider med sikkerhet på sjøen.

Dagen startet med at alle fikk hver sin redningsvest fra Redningsselskapet og SR Bank som de skulle bruke resten av dagen. Elevene ble delt inn i 6 grupper og blandet med de andre skolene som var med, de gikk rundt på ulike poster der de i løpet av dagen fikk lære om førstehjelp, brannslukking, politiarbeid, utstyr i båt, knoper og stikk, sjøvett og sjøveisregler, redningsvester og flyteplagg.

Elevene fikk prøve å slukke brann med pulverapparat og hvordan man enkelt kan bruke brannteppe for å slukke en brann på klær, de hadde en hyggelig prat med en politimann om regler om ferdsel på sjøen og fikk ta en titt inni politibåten. Røde kors hadde en post med førstehjelp, der elevene fikk øvd på sideleie, sjekke etter pust og prøvd seg på hjerte- og lungeredning på dukker. De fikk lære hvordan seil fungerer på seilbåter, og prøvd å sitte og styre seilet i vinden. Mange fikk også sett den store redningsbåten og prøvd brannslangen de har, frem til den måtte forlate oss for en utrykning til Møvik. Gøyest var kanskje å få gå ut i båt en liten tur på fjorden i en av båtene til Redningsselskapet, på denne posten fikk vi også lære hvordan vi lager ulike knuter, blant annet hvordan fortøye båt.Ran2

Vi hadde felles lunsj alle skolene sammen som var veldig koselig, kjekt å møte andre 6. klassinger i området. Når alle postene var unnagjort hadde brannvesenet en liten oppvisning foran alle sammen, før læreren til Liljevatnet, Mary-Ann, hoppet på sjøen for å bli reddet av Redningsbåten. Hun ble rullet opp i båten og festet på båre inn til land. Disse bårene var veldig sikre, for på land kunne de snu henne opp-ned og hun hang helt fast.

Dette har vært en lærerik og gøyal dag for alle sammen. Vi forlot RAN seilforening med store smil alle sammen.

Gode vaner for god helse

 

Har du eit born som veg for mykje?

Stadig fleire born vert overvektige. Årsaka er i dei fleste tilfelle for mykje mat og for lite aktivitet. Har man eit born som lett legg på seg, er det ekstra viktig å førebygge overvekt. Det er viktig at heile familien har eit bra kosthald og gode aktivitetsvanar. Born vil ofte «gjere som du gjer og ikkje som du seier».

Endå ein grunn til å førebygge overvekt er auka fare for til dømes diabetes, hjarte-og karsjukdomar og muskel- og skjelettplager.

Fjell kommune har eit tilbod til born i 1.-3. klasse med overvekt. Dette inneber førstegongs-samtale med helsesøster og fysioterapeut, aktivitetsgruppe to gonger pr veke, og månadleg kosthaldsoppfølging hos helsesøster.

Tenkjer du at dette noko for dykk? Ta kontakt med helsesøster på skulen eller ergo- og fysioterapitenesta i Fjell kommune, tlf: 55096850

Hjarteleg velkomen til ein uforpliktande samtale

Med venleg helsing

Helsesøstrene & fysioterapeutane i Fjell kommune

Zero-veka ved Liljevatnet skule

bilde1

Utdanningsdirektoratet har hatt kampanjeveka mot mobbing i veke 36. Dette er særs viktig arbeid, slik at Liljevatnet skule hadde ei kampanjeveka denne veka med fokus på Zero arbeid. Det vart jobba godt rundt om i klassane og på tvers av klassane med ulike prosjekt.

bilde2bilde3

 

 

 

 

 

7.klasse arbeidde t.d. med skodespel som går på korleis det oppleves å bli halden utanfor. Dette var dei rundt i dei andre klassane på skulen og vist fram. Vi hadde og eit felles prosjekt i 1. og 6. klasse om vennskap. Elles har alle klassane jobba med innhaldet i Zero., – Null tolleranse for mobbing.

Bilde4

Dette er sjølvsakt eit arbeid som vi jobbar med heile året, men greitt å ha nokre veker innimellom der dette er hovudfokuset.

Prosjektveka avslutta vi med ei felles samling for heile skulen, der klassane framførte noko av det dei har jobba med denne veka.

Bilde5

Vi fekk og isbilen til å ta ein tur innom skulen til oss. Han delte ut «venneby» is til alle barna. Dette var ei stor overrasking som gleda elevane.

Velkommen tilbake til nytt skoleår.

Det nye skoleåret ved Liljevatnet skole er godt igang. Vi har hatt en fin oppstart.

I uke 36 har vi ekstra fokus på Zeroarbeid. Dette er i tråd med udir sin kampanje mot mobbing. Dette arbeidet vil elevene merke at skolen har fokus på hele skoleåret også.

 

Det blir foreldremøter: ( se og ranselpost)

  1. Tirsdag 1. september for 1. – 4. klasse
  2. onsdag 2. september for 5. – 7. klasse

 

 

Ved lån av skolen skal en nå gå inn på nettsida https//:aktiv.fjell.kommune.no

5. klasse som teknologer

5.klasse jobbet en hel dag som teknologer. De skulle lage en prototype på en miljøvennlig bil, som Fjell kommune kunne bruke til videre forskning. Bilen skulle drives av 2 ballongmotorer.

De ble delt inn i labbgrupper, og jobbet som et teknologteam, for å finne den beste designen. Ett av kriteriene til bilen, var at den skulle kunne kjøre minst 2meter.

Elevene var tydelig stolte over produktene sine, og de fleste klarte å nå måletDSC01034

Sykling til skolen.

Liljevatnet skule minner om at barn som sykler eller bruker løpehjul/sparkesykkel til skolen BØR bruke hjelm og eventuelt annen beskyttelse. Vi ber også foreldre/foresatte om å følge politiets og Trygg Trafikk sin anbefaling om at barn bør være minst 10 år før de sykler eller bruker løpehjul/sparkesykkel langs hovedveg uten voksenstøtte. Sykler og løpehjul/sparkesykkel skal oppbevares i sykkelstativ i skoletiden, og skal ikke brukes på skoleplassen.

 

Se også http://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/ for mer informasjon.