Velkommen tilbake til nytt skoleår.

Det nye skoleåret ved Liljevatnet skole er godt igang. Vi har hatt en fin oppstart.

I uke 36 har vi ekstra fokus på Zeroarbeid. Dette er i tråd med udir sin kampanje mot mobbing. Dette arbeidet vil elevene merke at skolen har fokus på hele skoleåret også.

 

Det blir foreldremøter: ( se og ranselpost)

  1. Tirsdag 1. september for 1. – 4. klasse
  2. onsdag 2. september for 5. – 7. klasse

 

 

Ved lån av skolen skal en nå gå inn på nettsida https//:aktiv.fjell.kommune.no

5. klasse som teknologer

5.klasse jobbet en hel dag som teknologer. De skulle lage en prototype på en miljøvennlig bil, som Fjell kommune kunne bruke til videre forskning. Bilen skulle drives av 2 ballongmotorer.

De ble delt inn i labbgrupper, og jobbet som et teknologteam, for å finne den beste designen. Ett av kriteriene til bilen, var at den skulle kunne kjøre minst 2meter.

Elevene var tydelig stolte over produktene sine, og de fleste klarte å nå måletDSC01034

Sykling til skolen.

Liljevatnet skule minner om at barn som sykler eller bruker løpehjul/sparkesykkel til skolen BØR bruke hjelm og eventuelt annen beskyttelse. Vi ber også foreldre/foresatte om å følge politiets og Trygg Trafikk sin anbefaling om at barn bør være minst 10 år før de sykler eller bruker løpehjul/sparkesykkel langs hovedveg uten voksenstøtte. Sykler og løpehjul/sparkesykkel skal oppbevares i sykkelstativ i skoletiden, og skal ikke brukes på skoleplassen.

 

Se også http://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/ for mer informasjon.