Gode vaner for god helse

 

Har du eit born som veg for mykje?

Stadig fleire born vert overvektige. Årsaka er i dei fleste tilfelle for mykje mat og for lite aktivitet. Har man eit born som lett legg på seg, er det ekstra viktig å førebygge overvekt. Det er viktig at heile familien har eit bra kosthald og gode aktivitetsvanar. Born vil ofte «gjere som du gjer og ikkje som du seier».

Endå ein grunn til å førebygge overvekt er auka fare for til dømes diabetes, hjarte-og karsjukdomar og muskel- og skjelettplager.

Fjell kommune har eit tilbod til born i 1.-3. klasse med overvekt. Dette inneber førstegongs-samtale med helsesøster og fysioterapeut, aktivitetsgruppe to gonger pr veke, og månadleg kosthaldsoppfølging hos helsesøster.

Tenkjer du at dette noko for dykk? Ta kontakt med helsesøster på skulen eller ergo- og fysioterapitenesta i Fjell kommune, tlf: 55096850

Hjarteleg velkomen til ein uforpliktande samtale

Med venleg helsing

Helsesøstrene & fysioterapeutane i Fjell kommune

Zero-veka ved Liljevatnet skule

bilde1

Utdanningsdirektoratet har hatt kampanjeveka mot mobbing i veke 36. Dette er særs viktig arbeid, slik at Liljevatnet skule hadde ei kampanjeveka denne veka med fokus på Zero arbeid. Det vart jobba godt rundt om i klassane og på tvers av klassane med ulike prosjekt.

bilde2bilde3

 

 

 

 

 

7.klasse arbeidde t.d. med skodespel som går på korleis det oppleves å bli halden utanfor. Dette var dei rundt i dei andre klassane på skulen og vist fram. Vi hadde og eit felles prosjekt i 1. og 6. klasse om vennskap. Elles har alle klassane jobba med innhaldet i Zero., – Null tolleranse for mobbing.

Bilde4

Dette er sjølvsakt eit arbeid som vi jobbar med heile året, men greitt å ha nokre veker innimellom der dette er hovudfokuset.

Prosjektveka avslutta vi med ei felles samling for heile skulen, der klassane framførte noko av det dei har jobba med denne veka.

Bilde5

Vi fekk og isbilen til å ta ein tur innom skulen til oss. Han delte ut «venneby» is til alle barna. Dette var ei stor overrasking som gleda elevane.

Velkommen tilbake til nytt skoleår.

Det nye skoleåret ved Liljevatnet skole er godt igang. Vi har hatt en fin oppstart.

I uke 36 har vi ekstra fokus på Zeroarbeid. Dette er i tråd med udir sin kampanje mot mobbing. Dette arbeidet vil elevene merke at skolen har fokus på hele skoleåret også.

 

Det blir foreldremøter: ( se og ranselpost)

  1. Tirsdag 1. september for 1. – 4. klasse
  2. onsdag 2. september for 5. – 7. klasse

 

 

Ved lån av skolen skal en nå gå inn på nettsida https//:aktiv.fjell.kommune.no

5. klasse som teknologer

5.klasse jobbet en hel dag som teknologer. De skulle lage en prototype på en miljøvennlig bil, som Fjell kommune kunne bruke til videre forskning. Bilen skulle drives av 2 ballongmotorer.

De ble delt inn i labbgrupper, og jobbet som et teknologteam, for å finne den beste designen. Ett av kriteriene til bilen, var at den skulle kunne kjøre minst 2meter.

Elevene var tydelig stolte over produktene sine, og de fleste klarte å nå måletDSC01034

Sykling til skolen.

Liljevatnet skule minner om at barn som sykler eller bruker løpehjul/sparkesykkel til skolen BØR bruke hjelm og eventuelt annen beskyttelse. Vi ber også foreldre/foresatte om å følge politiets og Trygg Trafikk sin anbefaling om at barn bør være minst 10 år før de sykler eller bruker løpehjul/sparkesykkel langs hovedveg uten voksenstøtte. Sykler og løpehjul/sparkesykkel skal oppbevares i sykkelstativ i skoletiden, og skal ikke brukes på skoleplassen.

 

Se også http://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/ for mer informasjon.