Endring i skuleruta. Flytting av plandag 1.februar.

På møte i samarbeidsutvalet (SU) og foreldreutvalet (FAU) 7.november 2018 vart det gjort vedtak om å flytte plandag 1.februar 2019 til 29.mars 2019. Dette gjeld berre Liljevatnet skule elevar. Bjorøy skule elevar (5-7) ,som går på Liljevatnet skule, følgjer den ordinære skuleruta, med plandag 1.februar.

Comments are closed.