Nytt regelverk mot mobbing

Frå 1. august 2017 gjeld eit nytt regelverk om skulemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på … Les meir…

Vennskapsveka ved Liljevatnet skule

I veke 43 hadde vi vennskapsveka ved Liljevatnet skule. Vi har jobba ein del på tvers av klassetrinna, med ulike aktivitetar. Deriblant vennskapstre, som alle klassane har dekorert. Vi har og hatt teiknekonkurranse om å dekorera vennskapsbenken vår. Alle elevane … Les meir…

Skulepatrulje

Då har vi kome i gang med skulepatrulje ved Liljevatnet skule. Det FAU som har jobba aktivt for å få til dette. Elevar i 7.kl har teke på seg ansvaret for å gjera jobben. I fyrste omgang har vi eit … Les meir…

Kartlegg helse- og levekår for barn og unge

I november/desember gjennomfører kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane. Undersøkinga vert gjennomført for elevane i femte til 10. årstrinn på alle skulane i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Også … Les meir…

Besøk av «Barnevakten»

Torsdag 08.09.16 hadde skulen besøk av Cecilie Bartnes frå Barnevakten. Dette var eit opplegg for elevar og føresette i 5. klasse. Ho snakka litt om å ta smarte mediavalg, og korleis ein kan førebygga og handtera nettmobbing. Det var ein … Les meir…