Gler seg til å ta imot nye elevar

Elevane på Brattholmen skule gler seg til å ta imot elevane frå Liljevatnet frå hausten av. Elevane på Liljevatnet skule gler seg også, men er likevel spente på korleis det vil verta å gå på ein ny skule frå hausten … Les meir…

Vennskapsveka ved Liljevatnet skule

I veke 43 hadde vi vennskapsveka ved Liljevatnet skule. Vi har jobba ein del på tvers av klassetrinna, med ulike aktivitetar. Deriblant vennskapstre, som alle klassane har dekorert. Vi har og hatt teiknekonkurranse om å dekorera vennskapsbenken vår. Alle elevane … Les meir…

Skulepatrulje

Då har vi kome i gang med skulepatrulje ved Liljevatnet skule. Det FAU som har jobba aktivt for å få til dette. Elevar i 7.kl har teke på seg ansvaret for å gjera jobben. I fyrste omgang har vi eit … Les meir…

Kartlegg helse- og levekår for barn og unge

I november/desember gjennomfører kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane. Undersøkinga vert gjennomført for elevane i femte til 10. årstrinn på alle skulane i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Også … Les meir…