Nytt regelverk mot mobbing

Frå 1. august 2017 gjeld eit nytt regelverk om skulemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på … Les meir…

Besøk av «Barnevakten»

Torsdag 08.09.16 hadde skulen besøk av Cecilie Bartnes frå Barnevakten. Dette var eit opplegg for elevar og føresette i 5. klasse. Ho snakka litt om å ta smarte mediavalg, og korleis ein kan førebygga og handtera nettmobbing. Det var ein … Les meir…