Velkomen til Liljevatnet skule

Liljevatnet skule er ein barneskule i Fjell kommune på Sotra. Skulen, som er ein baseskule, stod ferdig i 2005. Hausten 2017 har skulen 108 elevar og 26 tilsette. Vår visjon er ”Læring for fremtiden – i trygghet, utvikling og begeistring”


Velkommen til nytt skuleår

Torsdag 16.august klokka 08.30 starter vi opp skoleåret 2018-2019. Skoledagen varer til klokka 12.15.

Skulefritidsordninga (SFO) åpner ved skoleslutt.

Vi ønsker alle  elevene hjertelig velkommen til et nytt skoleår.

Hele Norge rydder – også vi på Liljevatnet

 

I dag, den 3. mai, var vi med på NRK sin store aksjon, HELE NORGE RYDDER.
Vi delte området vårt opp, og ga klassene sitt eget område å rydde. Resultatet av denne aksjonen ser dere på bildet under, og det etter bare en times plukking.

VEL JOBBET TIL ALLE!

 

 

Vennskapsveka ved Liljevatnet skule

Vennskapsveka på Liljevatnet skuleI veke 43 hadde vi vennskapsveka ved Liljevatnet skule. Vi har jobba ein del på tvers av klassetrinna, med ulike aktivitetar. Deriblant vennskapstre, som alle klassane har dekorert.

Vi har og hatt teiknekonkurranse om å dekorera vennskapsbenken vår. Alle elevane har og laga eit vennskapsarmband til kvarandre.

Les meir…

Skulepatrulje

SkulepatruljeDå har vi kome i gang med skulepatrulje ved Liljevatnet skule.

Det FAU som har jobba aktivt for å få til dette. Elevar i 7.kl har teke på seg ansvaret for å gjera jobben. I fyrste omgang har vi eit prøveprosjekt på 14 dagar. Det er foreldre som har tilsyn med ordninga.

Dei elevane som er med, synest det er «stas» å vera med på dette.

Kartlegg helse- og levekår for barn og unge

Undersøking for barn og ungeI november/desember gjennomfører kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane.

Undersøkinga vert gjennomført for elevane i femte til 10. årstrinn på alle skulane i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Også dei føresette til desse elevane er med på undersøkinga. I Askøy vert undersøkinga retta mot elevar frå femte til sjuande årstrinn og føresette.

Undersøkinga vert sendt elektronisk til foreldre og barn med e-post, It´s learning og SMS. Dei føresette må samtykkja til at barna deira kan delta.

Her finn du meir informasjon.